کهگیلویه و بویر احمد

پنجشنبه 02 بهمن 1399
ديدار با خانواده شهيد امدادگر حيدري توسط كاركنان جمعيت هلال احمر شهرستان گچساران بمناسبت هفته هلال احمر
ديدار با خانواده شهيد امدادگر حيدري توسط كاركنان جمعيت هلال احمر شهرستان گچساران بمناسبت هفته هلال احمر

ديدار با خانواده شهيد امدادگر حيدري توسط كاركنان جمعيت هلال احمر شهرستان گچساران بمناسبت هفته هلال احمر

ديدار با خانواده شهيد امدادگر حيدري توسط كاركنان جمعيت هلال احمر شهرستان گچساران بمناسبت هفته هلال احمر

اجرای پروژه کاروان سلامت بمناسبت هفته هلال احمر در روستای سرابننیز توسط جمعیت هلال احمر شهرستان گچساران
اجرای پروژه کاروان سلامت بمناسبت هفته هلال احمر در روستای سرابننیز توسط جمعیت هلال احمر شهرستان گچساران

اجرای پروژه کاروان سلامت بمناسبت هفته هلال احمر در روستای سرابننیز توسط جمعیت هلال احمر شهرستان گچساران

اجرای پروژه کاروان سلامت بمناسبت هفته هلال احمر در روستای سرابننیز توسط جمعیت هلال احمر شهرستان گچساران

ديدار كاركنان جمعيت هلال احمر شهرستان دنا با امام جمعه محترم آن شهرستان بمناسبت هفته هلال احمر
ديدار كاركنان جمعيت هلال احمر شهرستان دنا با امام جمعه محترم آن شهرستان بمناسبت هفته هلال احمر

ديدار كاركنان جمعيت هلال احمر شهرستان دنا با امام جمعه محترم آن شهرستان بمناسبت هفته هلال احمر

ديدار كاركنان جمعيت هلال احمر شهرستان دنا با امام جمعه محترم آن شهرستان بمناسبت هفته هلال احمر

ديدار رئيس محترم نمايندگي شهرستان لنده به همراه امدادگران و داوطلبان با فرماندار محترم آن شهرستان بمناسبت هفته هلال احمر
ديدار رئيس محترم نمايندگي شهرستان لنده به همراه امدادگران و داوطلبان با فرماندار محترم آن شهرستان بمناسبت هفته هلال احمر

ديدار رئيس محترم نمايندگي شهرستان لنده به همراه امدادگران و داوطلبان با فرماندار محترم آن شهرستان بمناسبت هفته هلال احمر

ديدار رئيس محترم نمايندگي شهرستان لنده به همراه امدادگران و داوطلبان با فرماندار محترم آن شهرستان بمناسبت هفته هلال احمر

راه اندازي ايستگاه سلامت و ايستگاه صلواتي توسط جمعيت هلال احمر شهرستان بهمئي
راه اندازي ايستگاه سلامت و ايستگاه صلواتي توسط جمعيت هلال احمر شهرستان بهمئي

راه اندازي ايستگاه سلامت و ايستگاه صلواتي توسط جمعيت هلال احمر شهرستان بهمئي

راه اندازي ايستگاه سلامت و ايستگاه صلواتي توسط جمعيت هلال احمر شهرستان بهمئي با مشاركت اعضا داوطلب و جوانان وامدادگران بمناسبت هفته هلال احمر

همايش كوهپيمايي بمناسبت هفته هلال احمر با حضور كاركنان و اعضا جمعيت هلال احمر شهرستان چرام
همايش كوهپيمايي بمناسبت هفته هلال احمر با حضور كاركنان و اعضا جمعيت هلال احمر شهرستان چرام

همايش كوهپيمايي بمناسبت هفته هلال احمر با حضور كاركنان و اعضا جمعيت هلال احمر شهرستان چرام

همايش كوهپيمايي بمناسبت هفته هلال احمر با حضور كاركنان و اعضا جمعيت هلال احمر شهرستان چرام

آخرین مطالب