کهگیلویه و بویر احمد

پنجشنبه 02 بهمن 1399
تشکیل زنجیره انسانی نه به اعتیاد بمناسبت هفته مبارزه با مواد مخدر_ امور جوانان جمعیت هلال احمر شهرستان گچساران
تشکیل زنجیره انسانی نه به اعتیاد بمناسبت هفته مبارزه با مواد مخدر_ امور جوانان جمعیت هلال احمر شهرستان گچساران

تشکیل زنجیره انسانی نه به اعتیاد بمناسبت هفته مبارزه با مواد مخدر_ امور جوانان جمعیت هلال احمر شهرستان گچساران

تشکیل زنجیره انسانی نه به اعتیاد بمناسبت هفته مبارزه با مواد مخدر_ امور جوانان جمعیت هلال احمر شهرستان گچساران

برگزاری آزمون تئوری و عملی دوره تخصصی پیش بیمارستانی امدادگران خواهر و برادر شهرستان دنا
برگزاری آزمون تئوری و عملی دوره تخصصی پیش بیمارستانی امدادگران خواهر و برادر شهرستان دنا

برگزاری آزمون تئوری و عملی دوره تخصصی پیش بیمارستانی امدادگران خواهر و برادر شهرستان دنا

برگزاری آزمون تئوری و عملی دوره تخصصی پیش بیمارستانی امدادگران خواهر و برادر شهرستان دنا با نظارت رئیس محترم اداره آموزش سرکار خانم مهندس توکل و همکاری ر ئیس محترم شعبه آقای دادفر، مسئول امداد آقای توکل و مربیگری مجتبی شیروانی

برگزاری ازمون پایانی دوره تخصصی پایه پیش بیمارستانی خواهران و برادران در شعبه جرام
برگزاری ازمون پایانی دوره تخصصی پایه پیش بیمارستانی خواهران و برادران در شعبه جرام

برگزاری ازمون پایانی دوره تخصصی پایه پیش بیمارستانی خواهران و برادران در شعبه جرام

برگزاری ازمون پایانی دوره تخصصی پایه پیش بیمارستانی خواهران و برادران در جمعیت هلال احمر شهرستان چرام باحضور معاونت محترم آموزش وپژوهش

شرکت پرسنل و امدادگران ، نجاتگران در کارگاه آموزشی الگوی مصرف انرژی جمعیت هلال احمر شهرستان گچساران
شرکت پرسنل و امدادگران ، نجاتگران در کارگاه آموزشی الگوی مصرف انرژی جمعیت هلال احمر شهرستان گچساران

شرکت پرسنل و امدادگران ، نجاتگران در کارگاه آموزشی الگوی مصرف انرژی جمعیت هلال احمر شهرستان گچساران

شرکت پرسنل و امدادگران ، نجاتگران در کارگاه آموزشی الگوی مصرف انرژی جمعیت هلال احمر شهرستان گچساران

برگزاری دوره تخصصی پایه پیش بیمارستانی ویژه برادران و خواهران شهرستان چرام
برگزاری دوره تخصصی پایه پیش بیمارستانی ویژه برادران و خواهران شهرستان چرام

برگزاری دوره تخصصی پایه پیش بیمارستانی ویژه برادران و خواهران شهرستان چرام

برگزاری دوره تخصصی پایه پیش بیمارستانی ویژه برادران و خواهران شهرستان چرام با برنامه ریزی معاونت محترم آموزش و پژوهش جمعیت هلال احمر استان

حضور پرسنل واعضا جمعیت هلال احمر شهرستان چرام در مراسم عبادی سیاسی نمازجمعه بمناسبت هفته هلال احمر
حضور پرسنل واعضا جمعیت هلال احمر شهرستان چرام در مراسم عبادی سیاسی نمازجمعه بمناسبت هفته هلال احمر

حضور پرسنل واعضا جمعیت هلال احمر شهرستان چرام در مراسم عبادی سیاسی نمازجمعه بمناسبت هفته هلال احمر

حضور پرسنل واعضا جمعیت هلال احمر شهرستان چرام در مراسم عبادی سیاسی نمازجمعه بمناسبت هفته هلال احمر

آخرین مطالب