کهگیلویه و بویر احمد

پنجشنبه 02 بهمن 1399
تلاش دو چندان براي يافتن جسد کودک 3 ساله در آب‌های خروشان تنگه مهریان بویراحمد همچنان ادامه دارد
تلاش دو چندان براي يافتن جسد کودک 3 ساله در آب‌های خروشان تنگه مهریان بویراحمد همچنان ادامه دارد

تلاش دو چندان براي يافتن جسد کودک 3 ساله در آب‌های خروشان تنگه مهریان بویراحمد همچنان ادامه دارد

تلاش دو چندان براي يافتن جسد کودک 3 ساله در آب‌های خروشان تنگه مهریان بویراحمد همچنان ادامه دارد

تلاش دو چندان براي يافتن جسد کودک 3 ساله در آب‌های خروشان تنگه مهریان بویراحمد همچنان ادامه دارد
تلاش دو چندان براي يافتن جسد کودک 3 ساله در آب‌های خروشان تنگه مهریان بویراحمد همچنان ادامه دارد

تلاش دو چندان براي يافتن جسد کودک 3 ساله در آب‌های خروشان تنگه مهریان بویراحمد همچنان ادامه دارد

تلاش دو چندان براي يافتن جسد کودک 3 ساله در آب‌های خروشان تنگه مهریان بویراحمد همچنان ادامه دارد

ديدارمديرعامل محترم جمعيت هلال احمراستان و اعضا شوراي معاونين با فرماندهي تيپ هميشه سرافراز 48 فتح استان
ديدارمديرعامل محترم جمعيت هلال احمراستان و اعضا شوراي معاونين با فرماندهي تيپ هميشه سرافراز 48 فتح استان

ديدارمديرعامل محترم جمعيت هلال احمراستان و اعضا شوراي معاونين با فرماندهي تيپ هميشه سرافراز 48 فتح استان

ديدارمديرعامل محترم جمعيت هلال احمراستان و اعضا شوراي معاونين با فرماندهي تيپ هميشه سرافراز 48 فتح استان

دیدار حضرت حجه السلام والمسلمین غفاریان مسئول دفترنهاد نمایندگی ولی فقیه درجمعیت استان بامدیرعامل محترم
دیدار حضرت حجه السلام والمسلمین غفاریان مسئول دفترنهاد نمایندگی ولی فقیه درجمعیت استان بامدیرعامل محترم

دیدار حضرت حجه السلام والمسلمین غفاریان مسئول دفترنهاد نمایندگی ولی فقیه درجمعیت استان بامدیرعامل محترم

دیدار حضرت حجه السلام والمسلمین غفاریان مسئول دفترنهاد نمایندگی ولی فقیه درجمعیت استان بامدیرعامل محترم

رگزاری دوره آموزشی ضمن خدمت آیین نامه مالی و محاسباتی جمعیت و قانون برگزاری مناقصات و کنترلهای داخلی
رگزاری دوره آموزشی ضمن خدمت آیین نامه مالی و محاسباتی جمعیت و قانون برگزاری مناقصات و کنترلهای داخلی

رگزاری دوره آموزشی ضمن خدمت آیین نامه مالی و محاسباتی جمعیت و قانون برگزاری مناقصات و کنترلهای داخلی

رگزاری دوره آموزشی ضمن خدمت آیین نامه مالی و محاسباتی جمعیت و قانون برگزاری مناقصات و کنترلهای داخلی

سفر جناب دکتر پیوندی به شهر یاسوج
سفر جناب دکتر پیوندی به شهر یاسوج

سفر جناب دکتر پیوندی به شهر یاسوج

دکتر پیوندی رئیس جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران در ساعت 11:00 تاریخ 1397/12/04 وارد یاسوج مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد شدند.

آخرین مطالب