جمعه ٠٢ فروردين ١٣٩٨
آمادگی امدادی در هر لحظه و هر مکان
رگزاری دوره آموزشی ضمن خدمت آیین نامه مالی و محاسباتی جمعیت و قانون برگزاری مناقصات و کنترلهای داخلیسفر جناب دکتر پیوندی به شهر یاسوجبرگزاری جشن چهل سالگی فجر انقلاب اسلامی با حضور کارکنان و خانواده آنهابازدید از نمایشگاه کتاب و رسانه یاسوجبرگزاری جلسه شورای اداری جمعیت هلال احمر استاناجرای طرح دادرس
{f:rot}
رگزاری دوره آموزشی ضمن خدمت آیین نامه مالی و محاسباتی جمعیت و قانون برگزاری مناقصات و کنترلهای داخلی
رگزاری دوره آموزشی ضمن خدمت آیین نامه مالی و محاسباتی جمعیت و قانون برگزاری مناقصات و کنترلهای داخلی
{f:rot}
سفر جناب دکتر پیوندی به شهر یاسوج
دکتر پیوندی رئیس جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران در ساعت 11:00 تاریخ 1397/12/04 وارد یاسوج مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد شدند.
{f:rot}
برگزاری جشن چهل سالگی فجر انقلاب اسلامی با حضور کارکنان و خانواده آنها
برگزاری جشن چهل سالگی فجر انقلاب اسلامی با حضور کارکنان و خانواده آنها
{f:rot}
بازدید از نمایشگاه کتاب و رسانه یاسوج
بازدید از نمایشگاه کتاب و رسانه یاسوج
{f:rot}
برگزاری جلسه شورای اداری جمعیت هلال احمر استان
برگزاری جلسه شورای اداری جمعیت هلال احمر استان
{f:rot}
اجرای طرح دادرس
اجرای طرح دادرس